Wijzigingen voorbehouden - bekijk dus regelmatig het programma voor de actuele stand.
Vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden alleen persoonsnamen genoemd waarvoor toestemming is ontvangen.  PROGRAMMA 2019

ma 21-01-2019 - Technische avond 'monteren op muziek' (vervolg)
Neem je  laptop mee voor het vervolg van clubavond 14/1: gemaakte films bespreken en fine-tunen.

ma 28-01-2019 - HAF-Clubwedstrijd - svp 19.45 aanwezig zijn
Inlevering films bij wedstrijdcommissaris Johan Bommelé. Films op USB-stick uiterlijk 7-1-19. Films via WeTransfer.com uiterlijk 12-1-19. Met vermelding van maker van de film, titel, duur en medium.

Artikel 3: Clubwedstrijd

lid 1: algemeen

De HAF-Clubwedstrijd wordt gespeeld volgens de regels die door onze Regio zijn opgesteld. (Zo wordt bijvoorbeeld de externe jury, die uit drie personen bestaat, door de Regio toegewezen en in 2018 heeft de Regio bepaald dat een film maximaal 30 minuten mag duren.) Zie ook de HAF-website onder 'Ledeninfo > Reglementen > Wedstrijdreglementen. Voor de volledige tekst: Klik hier.

  • De maker levert zijn film drie weken vóór de wedstrijd bij de wedstrijdcommissaris Johan Bommelé in. En wel op een usb-stick of via een transferprogramma op het internet. (bijvoorbeeld via www.WeTransfer.com). De films worden in het format ingeleverd zoals door de Regio gewenst wordt. Dit is anno 2018 het Mpeg2 of Mpeg4-format.

  • Bij alle films moeten brongegevens van beeld en geluid (muziek) worden vermeld; bij beelden van derden moet expliciet toestemming worden verkregen van de rechthebbende en dat geldt ook bij gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

  • De wedstrijdcommissaris zet, in de week dat hij de films ontvangen heeft, alle films op vier usb-sticks. Elk jurylid (inclusief de reserve) ontvangt van hem een usb-stick.

lid 2: onvoldoende tijd

Mocht er, om wat voor reden, onvoldoende tijd zijn om alle ingeleverde films op de Clubwedstrijdavond af te spelen, dan worden de afgevallen films de eerstvolgende clubavond getoond. Welke films dat zijn gebeurt natuurlijk na overleg met de makers. (De voorkeur zal liggen bij een tweede ingeleverde film van een maker).

lid 3: rapport

Alle makers van een film krijgen het rapport van de externe jury (o.l.v. Henk van de Meeberg).

lid 4: prijs

De maker van de winnende film krijgt de Clubwisseltrofee uitgereikt en zijn naam wordt daarop vermeld.

lid 5: aantal films per maker

Een maker mag maximaal twee films voor de Clubwedstrijd insturen.

ma 04-02-2019 - Opsteekavond 
De film 'De Postbode' met twee verschillende eindes wordt besproken en toegelicht door onze Goudse gastspreker. HAF-leden kunnen hun visie kenbaar maken hoe zij de verschillende eindes beoordelen en beleven en waar hun voorkeur naar uit zou gaan. (datum onder voorbehoud)
 
ma 11-02-2019 - Ledenavond
De avond wordt ingevuld door de leden in de vorm van presentaties en meegebrachte films. 
Graag tijdig opgave 
van titel, duur, opslagmedium van je film aan Jan Heijdra. 
(datum onder voorbehoud) 

ma 18-02-2019 - Algemene Ledenvergadering voorjaar 2019 (ALV) 

ma 25-02-2019 - Opsteekavond 'Scenarioschrijven' door gastspreker Joost Schrickx

Niet alleen voor de geplande HAF-clubfilm, maar ook voor je eigen films is het zinvol om kennis op te doen over scenarioschrijven. Wat zijn de ins en outs? Waar moet je opletten bij het 'vertellen van een verhaal'. Welke valkuilen kun je beter vermijden? Enz., enz.
Joost Schrickx, scenarioschrijver, filmmaker en auteur van het interessante 'Basisboek Scenarioschrijven' verzorgt een bijzondere en leerzame avond voor de HAF. 
Joost behandelt theorie en praktijk die nodig zijn om een scenario of concept voor een speelfilm te kunnen schrijven. Van visualiseringstools, tot structuurregels. Van suspense tot surprise, tot inspiratie. 

ma 04-03-2019 - Technische avond 'Zelf een scenario schrijven'
(nadere omschrijving volgt)

ma 11-03-2019 - Opsteekavond 'Montage op muziek'
(nadere omschrijving volgt)

ma 18-03-2019 - Technische avond 'Zelf muziek zoeken'
(nadere omschrijving volgt)

ma 25-03-2019 - HAF 1-Minuutfilmwedstrijd
De aanmeldingen per e-mail graag uiterlijk .. (?)  maart aan wedstrijdcommissaris Johan Bommelé sturen. Geef de titel op en lever de film op stick aan in MP4-formaat. 
Het fysieke inleveren mag ook later tot uiterlijk ... (?) maart via WeTransfer. Inleverdatum: ...... (?) 

ma 01-04-2019 - Ledenavond
De avond wordt ingevuld door de leden in de vorm van presentaties en meegebrachte films. 
Graag tijdig opgave 
van titel, duur, opslagmedium van je film aan Jan Heijdra.
  

ma 08-04-2019 - Opsteekavond: over geluid
Praktische tips over livegeluid, voice over, muziek, volume en meer. (nadere omschrijving volgt)

ma 15-04-2019 - Technische avond (vervolg)  
Een vervolg van 08-04: geluid zelf doen (nadere omschrijving volgt)

ma 22-04-2019 - Pasen (gesloten) 

TERUGBLIK 2019


ma 07-01-2019 - Nieuwjaarsreceptie + ledenavond
Je bent van harte uitgenodigd om op de eerste HAF-avond van 2019 op het nieuwe HAF-jaar te proosten. 
Dit doen we onder het genot van een feestelijk drankje en meegebrachte nieuwjaarsfilmpjes. We zullen ook terugkijken op de hoogtepunten van het afgelopen jaar en horen wat het nieuwe jaar ons te bieden heeft. 
Tevens inlevering van de Clubwedstrijdfilms aan de wedstrijdcommissaris. Films op USB-stick uiterlijk 7-1-19. Films via WeTransfer.com uiterlijk 12-1-19. Met vermelding van maker van de film, titel, duur en medium. De films moeten voldoen aan de HAF- en ZH'12-reglementen! (zie 28-01-19).
Aanvang 20:00 uur.

ma 14-01-2019 - Opsteekavond 'monteren op muziek'

Neem je laptop mee voor het monteren van beeldmateriaal (ca. 20 shots) op 'muziek'  (keuze uit 4 melodieën).
Kies één van de vier aangeleverde melodieën en zet die op je tijdlijn van je montageprogramma. Daarna kies je delen van het aangeleverde beeldmateriaal, die verband met elkaar hebben en een verhaal kunnen uitdrukken. De beeldfragmenten dienen gemonteerd te worden op het ritme van de melodie. Dat zal veel proberen en discussie opleveren, maar ook verrassende resultaten. Een leuke en leerzame ervaring, waaruit blijkt dat je met hetzelfde beginmateriaal tot verschillende soorten films kunt komen. Copyright © 2013 - 2018. All Rights Reserved.  HAF - Haagsche Amateur Filmclub - Het Kleine Loo 1 (VUC-terrein) - 2592 BW Den Haag.  Privacybeleid.