Wijzigingen voorbehouden - bekijk dus regelmatig het programma voor de actuele stand.
Vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden alleen persoonsnamen genoemd waarvoor toestemming is ontvangen. 


         
ZOMERPROGRAMMA 2021
(Reageer snel voor deelname op 23/8!!)

ma 26 juli 2021: Nog nader te bepalen!

ma 02 augustus 2021: Kleine objecten levensgroot maken. Neem wat mee!

ma 09 augustus 2021: Resultaat interview-avond / kleine objecten

ma 16 augustus 2021: Zonsondergang en/of wat we ter plaatse beleven op Kijkduin

ma 23 augustus 2021: Bezoek Marker Wadden? 
             
De Marker Wadden zijn echt een nieuw natuurparadijs!
Reageer zo snel mogelijk als u meewilt naar de Marker Wadden; mail naar: philm_studio@hotmail.com 
Boot heen om 10.00 uur; terug om 14.30 uur. Kosten 22,50 p.p.
Lid van Natuurmonumenten? Dan lidnummer opgeven, de kosten zijn dan 17,50. 
Parkeren bij Batavia Outlet à 3,50 of P6  info@markerwadden.nl 

ma 30 augustus 2021: Laatste zomerprogramma-avond / begin nieuw filmseizoen 2021-2022
  
TERUGBLIK PROGRAMMA 2021

ma 18 januari 2021: 3-onderdelen-avond
Een avond die bestaat uit drie onderdelen, gemaakt voor en door de HAF-leden.
1. Een verzoek om elkaar een Filmische Nieuwjaarswens te schenken. Films a.u.b. opsturen naar secrhaf@gmail.com voor woensdag 13 januari met vermelding van 'Nieuwjaarswens'.

2. Tevens wordt u uitgenodigd om mee te doen aan FILM ANDERS’. 

Normaal maken we in een film eerst beelden en dan muziek. Nu is het andersom. Kijk vooral in materiaal wat je toch al hebt liggen. Mieneke had het idee en Peter van Drunick zocht muziek. Kies een van de 3 muziekstukjes (Tiger Rag - Midlite Dixieland Jazzband; Philip Glass - Tales from the Loop; Hauser - Adagio), waarvan de links staan in Nieuwsbrief no. 16, die op 18-12-20 aan iedereen is toegestuurd door Secrhaf, en maak een filmpje. Alle drie mag natuurlijk ook! Films a.u.b. opsturen naar secrhaf@gmail.com voor woensdag 13 januari onder vermelding van ‘FILM ANDERS’. 

3. Als derde en laatste onderdeel kijken we naar het HAF-journaal, gemaakt door Barbara Freigang.

ma 25 januari 2021: HAF-Clubwedstrijd 2021 (inzending sluit 23/12/2020!!)
De films worden beoordeeld door een toegewezen jury van ZH’12. 
De jurering vraagt 3 weken tijd en rekeninghoudend met de feestdagen, moet jullie inzending uiterlijk  woensdag 23 december op stick bij Johan Bommelé zijn. Met vermelding van maker(s) van de film, titel, en duur. De films moeten voorzien worden van korte introtekstjes.
In verband met corona komt de jury haar rapportage niet toelichten, maar doet dit alleen schriftelijk. Waarschijnlijk wordt het een ZOOM-avond.
In dat geval probeert Johan de jury aan de ZOOM-uitzending te laten deelnemen.
De externe jury is uitgenodigd om online de uitslag bekend te maken en de juryrapporten onder de aandacht te brengen.

UPDATE: ter aanvulling het mailbericht van secrhaf d.d.  20 januari: 

Op verzoek van Johan het volgende over de HAF clubwedstrijd:
Beste leden,

Enige dagen voorafgaand op de wedstrijdavond krijgen jullie de 5 (YouTube)-links van de 5 films. Neem de tijd. Kijk en luister goed naar de 5 films. Maak per film aantekeningen die je kunt gebruiken om voor jezelf een waardering te geven aan de film. Noteer ook fragmenten met tijdsaanduiding. 
Die aantekeningen en fragmenten kunnen dan later op een toekomstige Zoom-avond gebruikt worden om de films nog eens nader te bespreken.


25 januari 2021: De wedstrijdavond
Aanmelden voor de Zoom-bijeenkomst vanaf 19:50 uur via de link (genoemd in het e-mailbericht van 20/1). We willen echt om 20:00 uur beginnen, dus wees op tijd met het aanmelden. Mieneke opent de bijeenkomst met mededelingen en een welkomstwoord aan het lid van de externe jurylid: Henk van de Meeberg. De externe jury bestond dit jaar uit: Henk van de Meeberg (voorzitter van de jury), Tine Markies en André van der Tuijn. Daarna wordt de de eerste film vertoond via de YouTube link die jullie reeds ontvangen hebben en die Marc via het chatkanaal van het Zoom-kanaal zal aangeven. (Zoals dat elke Zoom-avond uitzending gebeurt.) 

Na elke film krijgt Henk van de Meeberg de tijd (maximaal 10 minuten) om het juryrapport met de maker(s) te bespreken. Na de laatste film en bespreking daarvan, geeft Henk van de Meeberg de score van elke film door en welke film doorgaat naar de selectieprocedure voor het Regiofestival. (De winnaar van de Clubwedstrijd gaat sowieso naar het Regiofestival en wordt daar vertoond). Daarna nog de felicitatie, prijsuitreiking en certificaten voor de deelnemers en dankwoorden.
(De beker staat nog bij mij thuis en Barbara kan het certificaat tonen.)
m.v.g. Johan
ma 1 februari 2021: Dieren in de film 
Dieren, een dankbaar filmisch onderwerp. Dieren als acteur. De eerste dierenfilms. Het castingbureau voor dieren. Dieren in de natuur. Dieren gemaakt met CGI (computer Generated Imagery). Een onuitputtelijke lijst, we gaan een deel zien en wie weet halen we er inspiratie uit, om zelf aan de slag te gaan. Mieneke Meij 

ma 8 februari 2021: Algemene Ledenvergadering 2021
Bij deze worden jullie uitgenodigd voor de bovengenoemde vergadering.  Gegeven de omstandigheden zal deze vergadering met behulp van ZOOM plaatsvinden. Door het gebruiken van ZOOM ontvangen jullie de uitnodiging vroeger dan gebruikelijk, teneinde jullie in de gelegenheid te stellen alle stukken door te nemen en eventuele vragen te formuleren. 
Ik verzoek jullie deze vragen per e-mail naar het HAF-secretariaat te zenden, zodat die onder punt 7 van de agenda beantwoord kunnen worden. Dit vergt extra voorbereiding maar zal de ZOOM vergadering zeker effectiever maken. 
Bij verhindering kunt u een ander HAF-lid machtigen via het bijgevoegde machtigingsformulier. Ook hier is de procedure iets anders, het machtigingsformulier moet worden opgestuurd naar het HAF-secretariaat, met een kopie aan de gemachtigde. 
Ik wil jullie er op attent maken dat een HAF-lid, conform de statuten, maximaal 2 volmachten ter vergadering mag inbrengen. Wilt u daarom afstemmen met uw gemachtigde, dat hij/zij dit aantal niet overschrijdt, anders gaat uw stem verloren. 
Naast het machtigingsformulier vindt u alle stukken, die ter tafel komen als bijlagen in de e-mail van het HAF-secretariaat d.d. 16-01-2021 en resp. op de HAF-website onder Ledeninfo > ALV > ALV 2021.

ma 15 februari 2021: Films uit de oude doos 
Waaronder films van Jan van Weeszenberg en Will Vrijenhoek. Barbara Freigang en Willemien Rotteveel keren terug naar het verleden. Legendarische films van leden die hun sporen verdiend hebben worden deze avond onder de aandacht gebracht.
Bovendien zijn jullie programmasuggesties voor na 22/2 heel welkom!  


ma 22 februari 2021: Online Ledenavond
Met films uit het ‘trommeltje’ en films van leden gemaakt volgens de nieuwe procedure. Het trommeltje is weer bijna leeg. Stuur jullie films voor het trommetje ook a.u.b. naarhet HAF-secretariaat onder vermelding van ‘trommeltje’. Dit kan het hele jaar door gebeuren. Wellicht hebben jullie ook al enkele 'dierenfilms' gemaakt om te vertonen. Onderwerpen voor komende avonden zijn welkom.
De volgende ingeleverde films worden vertoond:
1. 'Verhuisfilm' van Jan Heijdra (10 min). 2. 'Vlietrecital' van Jan Heijdra (5 min). 3. 'Huis van Ravesteyn' van Marc Krier (3 min).
4. Animatiefilm 'Jacob versie 2' van Johan Bommelé (1:10 min). 5. 'Sur Mesure' van Marc Krier (8 min). 
Vorige week zagen we films van Will Vrijenhoek en Jan van Weeszenberg, wat opviel was de sterke verhaallijn in deze films. Laten we bij de nabespreking van bovenstaande films ook eens kijken hoe het zit met de verhaallijn.
Dan gaan we de clubwedstrijdfilms nabespreken; waarbij ook de drie juryrapporten per film worden meegenomen. Deze juryrapporten staan op de website onder: Ledeninfo > Wedstrijduitslagen > Uitslagen 2021.
Robert Bertsch leidt de avond in goede banen en Marc Krier is weer de technische gastheer. Beide heren en alle anderen die aan de voorbereiding hebben meegewerkt. Bedankt, Mieneke.

ma 1 maart 2021: Thuis filmen
We gaan op deze ZOOM-avond thuis filmen. We maken een 9-shotsfilm. Klik hier voor de Toelichting en voor het Storyboard.  In ieder geval haal je camera tevoorschijn, zorg voor opgeladen batterijen en een lampje is erg handig.  Mieneke Meij verzorgt de avond.
Alvast ter voorbereiding:
Digitale tafeltjesavond.
Op 29 maart wordt een digitale tafeltjesavond georganiseerd onder de naam: Q and A ofwel Questions and Answers. Stel je hebt een vraag/ probleem. Je vraag of probleem stuur je naar Jan Heijdra. Hij mailt deze door naar een lid waarvan hij denkt dat die het antwoord weet.
Op maandag 29 maart worden de vragen/problemen behandeld en dan heeft iedereen er wat aan.
Bijvoorbeeld: Ik kan geen muziek onder mijn film krijgen. Wat moet ik daaraan doen. Ik werk met Pinnacle.
Attentie. Gelieve vragen voor Q and A uiterlijk op 8 maart inleveren bij Jan Heijdra.
 

ma 8 maart 2021: Het verhaal in de film
Hoe belangrijk is het verhaal? Hoe vertel ik mijn verhaal? 
Wat komt er allemaal bij kijken?
Zoals: de basisprincipes van storytelling, hoe introduceer je karakters, hoe maak je verhaal door structuur, hoe introduceer je suspense, e.d. 
Een avond met Danny Snoek.
Attentie:
Gelieve vragen voor Questions and Answers (de Digitale Tafeltjesavond op 29/3) uiterlijk op 8 maart in te leveren bij Jan Heijdra.


ma 15 maart 2021: De lens
Bespreking over het gebruik van lenzen en de zoomlens en de 
daarmee samenhangende consequenties. Een avond met Shimon Pinto en Dick Akkerhuis. 
Het 9-shotsfilmpje 'Vaas met bloemen' inleveren bij Mieneke.
Winterfilms inleveren bij Jan Heijdra.
 
 

ma 22 maart 2021: Online Ledenavond
Ledenavond met films van de leden, volgens de ‘nieuwe’ procedure of rechtstreeks aanmelden bij de secretaris. En winterfilms als bedacht in deze winterperiode. 1e prijs: IJstaart: Jan Heijdra.
Nabespreking van de 9-shotsfilms: Mieneke.

ma 29 maart 2021: Vraag & Antwoord + Camerabewegingen
Eerste deel van de avond: Questions and Answers, een halve digitale tafeltjesavond. De via aan Jan Heijdra gestelde vragen worden behandeld. De antwoorden kunnen voor veel HAF-leden nuttig zijn. (z
ie de uitleg bij 1 maart).
Het tweede deel van de avond gaat over camerawerk/camerabewegingen. Eerst een 30-minutenfilm over statisch camerawerk, de pan, tilt, push in, push out, random movement camera shake e.d. Kunnen wij hobbyfilmers dit camerawerk ook toepassen? Als voorbeeld de 10-minutenfilm 'Vlaardingervaart'. 
Tevens: svp films inleveren voor de 1-minuutfilmwedstrijd aan Dick (secrhaf@gmail.com) graag via: www.WeTransfer.com
Tegelijkertijd aan Johan Bommelé de titel van de film en de maker(s) per e-mail sturen svp. Inleverdatum films uitgesteld t/m 2e Paaasdag!

Inlevering 1-minuutfilms aan Dick (secrhaf@gmail.com) graag via: www.WeTransfer.com
Tegelijkertijd aan Johan Bommelé de titel van de film en de maker(s) per e-mail sturen svp.
Tevens beeldvullende still met duidelijke filmtitel mailen naar Marc Krier.
Inleverdatum films uitgesteld t/m 2e Paaasdag!

ma 5 april 2021: Pasen
Geen clubavond.

ma 12 april 2021: De 1-minuutfilmwedstrijd met nieuw reglement!
Organisatie door Johan Bommelé en Barbara Freigang. Spannend, wie gaat er winnen volgens het Nieuwe Wedstrijdreglement 1-minuutfilmwedstrijd 2021 voor een Zoom-bijeenkomst. Klik hier voor dit nieuwe reglement. 


ma 19 april 2021: Brainstorming HAF-Ledenwerving 
Een basispresentatie voor HAF-ledenwerving, gemaakt door Danny Snoek en John Groeneweg, wordt maandag gepresenteerd en toegelicht.
Voor briljante ideeën en verdere invulling gaan we met alle HAF-leden graag aan de slag. Aan de hand van vragen kunnen ideeën worden aangedragen binnen een bepaalde structuur. Om doelgroepgericht tot een zo optimaal mogelijk wervingseffect te komen. Hoe kunnen wij ons onderscheiden van andere filmclubs en waarom zouden veel mannen en vooral vrouwen van de HAF lid willen worden?
Denk mee en wees creatief. Een leuke uitdaging om de HAF een 'boost' te geven en nieuwe hobbyfilmers in ons midden te krijgen.
De antwoorden op de vragen + voorstellen voor een filmidee svp uiterlijk 3 mei schriftelijk sturen naar secrhaf@gmail.com .

ma 26 april 2021: Buiten filmen
Verzamelen bij VUC.
 Peter van Drunick heeft een scenario gemaakt.
Programma: Aanvang 10.00 uur. Bij droog weer verzamelen op het terras van VUC. Daar drinken wij eerst een kopje koffie. Wij gaan gezamenlijk lopen naar het Haagse Bos (ca. 10 minuten). Voor diegene die het lopen bezwaarlijk vinden hebben wij een oplossing.
Wij gaan in het bos, naar aanleiding van een gedicht, een film maken in groepjes van ca. 3 personen. Het is de bedoeling dat wij van onderen (de bosgrond) naar boven filmen.
Attributen die handig zijn: Een afvalzak om op je knieën te zitten. Een selfiestick als je een telefoon gebruikt. Een tafelstatief. Een mooi effect krijg je door gebruik van de Go-Pro. Mogelijk een groothoeklens of telelens (voor de liefhebber).
Ik denk dat wij ongeveer 2 uur bezig zijn en gaan dan weer gezamenlijk terug naar VUC.
Bij de nabespreking kan een broodje kroket geserveerd worden (voor eigen rekening). Graag van tevoren bestellenEr kan gebruik worden gemaakt van de toiletten bij VUC.
In de e-mail van 16 april jl. staat het gedicht dat verfilmd kan worden. 
Het is ook mogelijk om een eigen gedicht te gebruiken. Als je dat doet wil je dan een paar kopieën hiervan meenemen.
AVOND: Er is géén avondprogramma, behalve als door te slecht weer het ochtendprogramma niet kon doorgaan. Hierover wordt iedereen dan geïnformeerd. In dat geval wordt 's avonds de prachtige film 'In the mood for love' vertoond.


ma 3 mei 2021: Videokunst 
Bestaat er ook videokunst? Wie zijn videokunstenaars? Wat betekent het voor een amateurfilmer? Schuilt er in ieder van ons niet een kunstenaar? We gaan het uitzoeken. Doe avond. Mieneke Meij.
Tevens svp inlevering van de 8-Vragenlijst Ledenwerving uiterlijk op 3 mei.

ma 10 mei 2021: Reclamecommercials            
Deze Zoom-meeting heeft als onderwerp ‘Reclamecommercials’. Dick Akkerhuis  neemt ons mee naar reclameboodschappen. We gaan commercials bekijken en analyseren op inhoud. Maar ook kijken we naar het camerawerk!

               ma 17 mei 2021: Storyboard 'Een brief posten'
Storyboard met 9 shots. Het storyboard met als titel ‘Een brief posten’ wordt toegestuurd. Deze avond gaan we in groepjes werkafspraken en een context maken. De kamertjes van de Zoom zijn gereserveerd. Films bij de secretaris inleveren (secrhaf@gmail.comop 31 mei, met filmmakersnaam en titel. Mieneke Meij.

               ma 24 mei 2021: Pinksteren (HAF gesloten) 


ma 31 mei 2021: Questions & Answers + Ledenwerving            
Q and A. Vragen inleveren t/m 17 mei bij Jan Heijdra.  Stand van zaken rond de ledenwerving. Danny en John.


ma 7 juni 2021: Ledenavond, weer bij VUC!              
Met o.a. vertoning resultaat van de 9-shotsfilms 'Storyboard een brief posten' van 17 mei jl. en 'Buiten filmen Haagse Bos' van 26 april jl. en films uit het 'Trommeltje' e.d. Robert Bertsch.


ma 14 juni 2021: Interviews filmen            
Vanavond gaan we onderzoeken hoe ver we zijn met het filmen van een Interview. Eerst een korte PPT over begrippen; shot, tegenshot, over de as. Dan kijken we naar een film van De Videomakers met tips over de manier van interviewen. Hierna gaan we in groepjes van 4 personen aan het werk, met inachtneming van de 1,5 mtr. afstand. Een hand-out wordt uitgereikt met een toelichting op ‘de  opdracht’.
S.v.p. Camera, Statief en Microfoon meenemen.
Avond verzorgd door Mieneke Meij.

ma 21 juni 2021 - Aanvang 20.30 uur ! : ALV WBTR + Familiefilm
Vanwege het voetballen begint de avond een half uur later met een korte Algemene Leden Vergadering over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 'WBTR'.
Alle verenigingen en stichtingen moeten per 1 juli 2021 hieraan voldoen. Zie ook de HAF e-mail van 13 juni jl.
Daarna: een genrefilm. Door de tijd heen zijn er familiefilms gemaakt. Over bekende en minder bekende families. Door bekende en minder bekende filmmakers. We gaan ernaar kijken. Peter Heemskerk en Shimon Pinto.


ma 28 juni 2021: Terrasavond
Afsluiting van het seizoen. We gaan onze filmplannen voor de korte en wat langere termijn met elkaar delen. De vraag luidt: ’Waar zijn jullie op dit moment mee bezig’. Peter Heemskerk.


ZOMERPROGRAMMA 2021
ma 05 juli 2021: Kijkduin nieuwbouw. Interview, wat zie je en geef spontaan je mening

ma 12 juli 2021: Breng Haagse skyline duidelijk in beeld met alle camerabewegingen

ma 19 juli 2021: Maak je eigen levensloop op papier. Wie geeft zich op?

ma 26 juli 2021: Wat heb je vergaard aan materiaal voor je levensloop?

ma 02 augustus 2021: Kleine objecten levensgroot maken. Neem wat mee!

ma 09 augustus 2021: Resultaat interview-avond / kleine objecten

ma 16 augustus 2021: Zonsondergang en/of wat we ter plaatse beleven op Kijkduin

ma 23 augustus 2021: Bezoek Marker Wadden? 
             
De Marker Wadden zijn echt een nieuw natuurparadijs!
Reageer zo snel mogelijk als u meewilt naar de Marker Wadden; mail naar: philm_studio@hotmail.com 
Boot heen om 10.00 uur; terug om 14.30 uur. Kosten 22,50 p.p.
Lid van Natuurmonumenten? Dan lidnummer opgeven, de kosten zijn dan 17,50. 
Parkeren bij Batavia Outlet à 3,50 of P6  info@markerwadden.nl 

ma 30 augustus 2021: Laatste zomerprogramma-avond / begin nieuw filmseizoen 2021-2022

Copyright © 2013 - 2021. All Rights Reserved.  HAF - Haagsche Amateur Filmclub - Het Kleine Loo 1 (VUC-terrein) - 2592 BW Den Haag.  Privacybeleid.