Wijzigingen voorbehouden - bekijk dus regelmatig het programma voor de actuele stand.
Vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden alleen persoonsnamen genoemd waarvoor toestemming is ontvangen. 


PROGRAMMA 2021

ma 25 januari 2021: HAF-Clubwedstrijd 2021 (inzending sluit 23/12/2020!!)
De films worden beoordeeld door een toegewezen jury van ZH’12. 
De jurering vraagt 3 weken tijd en rekeninghoudend met de feestdagen, moet jullie inzending uiterlijk  woensdag 23 december op stick bij Johan Bommelé zijn. Met vermelding van maker(s) van de film, titel, en duur. De films moeten voorzien worden van korte introtekstjes.
In verband met corona komt de jury haar rapportage niet toelichten, maar doet dit alleen schriftelijk. Waarschijnlijk wordt het een ZOOM-avond.
In dat geval probeert Johan de jury aan de ZOOM-uitzending te laten deelnemen.
De externe jury is uitgenodigd om online de uitslag bekend te maken en de juryrapporten onder de aandacht te brengen.

UPDATE: ter aanvulling het mailbericht van secrhaf d.d.  20 januari: 

Op verzoek van Johan het volgende over de HAF clubwedstrijd:
Beste leden,

Enige dagen voorafgaand op de wedstrijdavond krijgen jullie de 5 (YouTube)-links van de 5 films. Neem de tijd. Kijk en luister goed naar de 5 films. Maak per film aantekeningen die je kunt gebruiken om voor jezelf een waardering te geven aan de film. Noteer ook fragmenten met tijdsaanduiding. 
Die aantekeningen en fragmenten kunnen dan later op een toekomstige Zoom-avond gebruikt worden om de films nog eens nader te bespreken.


25 januari 2021: De wedstrijdavond
Aanmelden voor de Zoom-bijeenkomst vanaf 19:50 uur via de link (genoemd in het e-mailbericht van 20/1).

We willen echt om 20:00 uur beginnen, dus wees op tijd met het aanmelden. Mieneke opent de bijeenkomst met mededelingen en een welkomstwoord aan het lid van de externe jurylid: Henk van de Meeberg. De externe jury bestond dit jaar uit: Henk van de Meeberg (voorzitter van de jury), Tine Markies en André van der Tuijn. Daarna wordt de de eerste film vertoond via de YouTube link die jullie reeds ontvangen hebben en die Marc via het chatkanaal van het Zoom-kanaal zal aangeven. (Zoals dat elke Zoom-avond uitzending gebeurt.)

Na elke film krijgt Henk van de Meeberg de tijd (maximaal 10 minuten) om het juryrapport met de maker(s) te bespreken. Na de laatste film en bespreking daarvan, geeft Henk van de Meeberg de score van elke film door en welke film doorgaat naar de selectieprocedure voor het Regiofestival. (De winnaar van de Clubwedstrijd gaat sowieso naar het Regiofestival en wordt daar vertoond). Daarna nog de felicitatie, prijsuitreiking en certificaten voor de deelnemers en dankwoorden.
(De beker staat nog bij mij thuis en Barbara kan het certificaat tonen.)
m.v.g. Johan

De wedstrijdfilms
Afgelopen maandag 18/1 verzochten de aanwezige leden om de films vooraf te kunnen bekijken. Uiteraard voldoen we aan het verzoek en vanaf 20/1 kunnen jullie via de eerdergenoemde links de films zien, die ook in deze volgorde worden vertoond:

Boomvormen rond de watertoren (2:34) - Peter Maronier

De Ossekop (16:11)  -  Peter Heemskerk

Guitar 44 speelt: voor een overleden kind (6:12) - Robert Bertsch 

Tijden veranderen (6:14) -  Jan van de Bos

Shine on you (samenvatting) (7:00) -  Danny Snoek  

Veel kijkplezierma 1 februari 2021: Dieren in de film 
Dieren, een dankbaar filmisch onderwerp. Dieren als acteur. De eerste dierenfilms. Dieren in de natuur. Een onuitputtelijke lijst, we gaan een deel zien en wie weet halen we er inspiratie uit, om zelf aan de slag te gaan. Mieneke Meij


ma 8 februari 2021: Algemene Ledenvergadering 2021
Bij deze worden jullie uitgenodigd voor de bovengenoemde vergadering.  Gegeven de omstandigheden zal deze vergadering met behulp van ZOOM plaatsvinden. Door het gebruiken van ZOOM ontvangen jullie de uitnodiging vroeger dan gebruikelijk, teneinde jullie in de gelegenheid te stellen alle stukken door te nemen en eventuele vragen te formuleren. 
Ik verzoek jullie deze vragen per e-mail naar het HAF-secretariaat te zenden, zodat die onder punt 7 van de agenda beantwoord kunnen worden. Dit vergt extra voorbereiding maar zal de ZOOM vergadering zeker effectiever maken. 
Bij verhindering kunt u een ander HAF-lid machtigen via het bijgevoegde machtigingsformulier. Ook hier is de procedure iets anders, het machtigingsformulier moet worden opgestuurd naar het HAF-secretariaat, met een kopie aan de gemachtigde. 
Ik wil jullie er op attent maken dat een HAF-lid, conform de statuten, maximaal 2 volmachten ter vergadering mag inbrengen. Wilt u daarom afstemmen met uw gemachtigde, dat hij/zij dit aantal niet overschrijdt, anders gaat uw stem verloren. 
Naast het machtigingsformulier vindt u alle stukken, die ter tafel komen als bijlagen in de e-mail van het HAF-secretariaat d.d. 16-01-2021 en resp. op de HAF-website onder Ledeninfo > ALV > ALV 2021.ma 15 februari 2021: Films uit de oude doos 
Waaronder films van Jan van Weeszenberg en Will Vrijenhoek. Barbara Freigang en Willemien Rotteveel keren terug naar het verleden. Legendarische films van leden die hun sporen verdiend hebben worden deze avond onder de aandacht gebracht. 


ma 22 februari 2021: Ledenavond
Met films uit het ‘trommeltje’ en films van leden gemaakt volgens de nieuwe procedure. Het trommeltje is weer bijna leeg. Stuur jullie films voor het trommetje ook a.u.b. naar het HAF-secretariaat onder vermelding van ‘trommeltje’. Dit kan het hele jaar door gebeuren. Deze avond wordt begeleid door Robert Bertsch.

 

  
TERUGBLIK PROGRAMMA 2021

ma 18 januari 2021: 3-onderdelen-avond
Een avond die bestaat uit drie onderdelen, gemaakt voor en door de HAF-leden.
1. Een verzoek om elkaar een Filmische Nieuwjaarswens te schenken. Films a.u.b. opsturen naar secrhaf@gmail.com voor woensdag 13 januari met vermelding van 'Nieuwjaarswens'.

2. Tevens wordt u uitgenodigd om mee te doen aan FILM ANDERS’. 

Normaal maken we in een film eerst beelden en dan muziek. Nu is het andersom. Kijk vooral in materiaal wat je toch al hebt liggen. Mieneke had het idee en Peter van Drunick zocht muziek. Kies een van de 3 muziekstukjes (Tiger Rag - Midlite Dixieland Jazzband; Philip Glass - Tales from the Loop; Hauser - Adagio), waarvan de links staan in Nieuwsbrief no. 16, die op 18-12-20 aan iedereen is toegestuurd door Secrhaf, en maak een filmpje. Alle drie mag natuurlijk ook! Films a.u.b. opsturen naar secrhaf@gmail.com voor woensdag 13 januari onder vermelding van ‘FILM ANDERS’. 

3. Als derde en laatste onderdeel kijken we naar het HAF-journaal, gemaakt door Barbara Freigang.


 

Copyright © 2013 - 2021. All Rights Reserved.  HAF - Haagsche Amateur Filmclub - Het Kleine Loo 1 (VUC-terrein) - 2592 BW Den Haag.  Privacybeleid.