Wijzigingen voorbehouden - bekijk dus regelmatig het programma voor de actuele stand.
Vanwege de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) worden alleen persoonsnamen genoemd waarvoor toestemming is ontvangen.  PROGRAMMA 2019

ma 27-05-2019 - Ledenavond
O.l.v. Peter Heemskerk worden eigen films gedraaid, beoordeeld en adviezen gegeven. De films graag tijdig aanmelden bij Jan Heijdra. 

ma 03-06-2019 - Ledenavond 'Alles uit de kast'
Buiten werken met en uitproberen van de Crane.

ma 10-06-2019 - Pinksteren (gesloten)

ma 17-06-2019 - Ledenavond
Buitenfilmen, oefenen met Crane??

 ma 24-06-2019 - Ledenavond 'Invulling HAF-clubfilm 2020'
In samenwerking met de leden vervolgt Danny Snoek de informatie en uitwisseling van suggesties, de stand van zaken en verdere productie.
Het tweede deel van de avond wordt ingevuld met eigen films o.l.v. Peter Heemskerk. De films graag tijdig aanmelden bij Jan Heijdra.  


ma 01-07-2019 - Ledendag: HAF-uitje
Afsluiting van het eerste halfjaar. Ook partners van de leden zijn van harte welkom. Aanmelden uiterlijk 15 april a.s. svp.

Een optie is aan het eind van de dag een diner, het prettig te weten of je daar aan deel wilt nemen.
De commissie Dagje Uit heeft er alles aan gedaan om een voor iedereen geschikt uitje samen te stellen, voor de filmers én voor de aanhang.
Het voorlopige schema van de dag:

  • ca 10.30 uur verzamelen voor de koffie in de buurt van de Bierkade
  • ca 12.00 uur inschepen; de rondvaart gaat door het centrum van Den Haag en duurt 1 1/2 uur; lekker filmen en genieten van een andere kant van Den Haag
  • terug Bierkade ca 13.30 uur

We hebben een picknick aan boord bestaande uit:
– Rijkelijk belegde bol met belegen boerenkaas
– Baambrugse beenham
– Krentenbol
– Keuze uit melk/karnemelk/flesje water (met of zonder koolzuur) 

  • 15.00 uur  Staten Generaal tour (1,5 uur): een uitgebreide rondleiding naar de Eerste én Tweede kamer én de Ridderzaal. Er wordt aangegeven waar je mag filmen.
  • einde van de rondleiding 16.30 uur . Tevens einde van de dag.

Voor de mensen die hieraan deel willen nemen zullen we een geschikte locatie zoeken voor het diner in Chinatown of elders.

De kosten voor de hele dag (excl. diner) zullen € 35,- per persoon bedragen.

We horen graag of je meegaat!
Namens de Commissie Dagje Uit,ma 08-07 t/m 26-08-2019 - Zomerprogramma 


...... maandagen die ontbreken worden nog ingevuld:

ma 02-09-2019 - Start tweede halfjaar: Barbeque + vertoning films HAF-uitje

Ook partners van de leden zijn van harte welkom. 

ma 30-09-2019 - Documentairewedstrijd om de Jan van Weeszenberg wisseltrofee

ma 04-11-2019 - ALV - Algemene Ledenvergadering najaar 2019 

ma 18-11-2019 - Reis- en vakantiefilmwedstrijd om de Phine van der Velden wisseltrofee

ma 09-12-2019 - Raad de Maker 

ma 16-12-2019 - Speciale avond: HAF Kerstdiner
Ook partners van de leden zijn van harte welkom. O.a. met loterij. 

ma 23-12-2019 - Kerstperiode (gesloten)

ma 30-12-2019 - Oud en Nieuw-periode (gesloten) 


TERUGBLIK 2019

ma 07-01-2019 - Nieuwjaarsreceptie + ledenavond
Je bent van harte uitgenodigd om op de eerste HAF-avond van 2019 op het nieuwe HAF-jaar te proosten. 
Dit doen we onder het genot van een feestelijk drankje en meegebrachte nieuwjaarsfilmpjes. We zullen ook terugkijken op de hoogtepunten van het afgelopen jaar en horen wat het nieuwe jaar ons te bieden heeft. 
Tevens inlevering van de Clubwedstrijdfilms aan de wedstrijdcommissaris. Films op USB-stick uiterlijk 7-1-19. Films via WeTransfer.com uiterlijk 12-1-19. Met vermelding van maker van de film, titel, duur en medium. De films moeten voldoen aan de HAF- en ZH'12-reglementen! (zie 28-01-19).
Aanvang 20:00 uur.

ma 14-01-2019 - Opsteekavond 'monteren op muziek'

Neem je laptop mee voor het monteren van beeldmateriaal (ca. 20 shots) op 'muziek'  (keuze uit 4 melodieën).
Kies één van de vier aangeleverde melodieën en zet die op je tijdlijn van je montageprogramma. Daarna kies je delen van het aangeleverde beeldmateriaal, die verband met elkaar hebben en een verhaal kunnen uitdrukken. De beeldfragmenten dienen gemonteerd te worden op het ritme van de melodie. Dat zal veel proberen en discussie opleveren, maar ook verrassende resultaten. Een leuke en leerzame ervaring, waaruit blijkt dat je met hetzelfde beginmateriaal tot verschillende soorten films kunt komen. 

ma 21-01-2019 - Technische avond 'monteren op muziek' (vervolg)
Neem je  laptop mee voor het vervolg van clubavond 14/1: gemaakte films bespreken en fine-tunen.

ma 28-01-2019 - HAF-Clubwedstrijd - aanvang 19.45 ! 
Inlevering films bij wedstrijdcommissaris Johan Bommelé. Films op USB-stick uiterlijk 7-1-19. Films via WeTransfer.com uiterlijk 12-1-19. Met vermelding van maker van de film, titel, duur en medium.

Artikel 3: Clubwedstrijd

lid 1: algemeen

De HAF-Clubwedstrijd wordt gespeeld volgens de regels die door onze Regio zijn opgesteld. (Zo wordt bijvoorbeeld de externe jury, die uit drie personen bestaat, door de Regio toegewezen en in 2018 heeft de Regio bepaald dat een film maximaal 30 minuten mag duren.) Zie ook de HAF-website onder 'Ledeninfo > Reglementen > Wedstrijdreglementen. Voor de volledige tekst: Klik hier.

  • De maker levert zijn film drie weken vóór de wedstrijd bij de wedstrijdcommissaris Johan Bommelé in. En wel op een usb-stick of via een transferprogramma op het internet. (bijvoorbeeld via www.WeTransfer.com). De films worden in het format ingeleverd zoals door de Regio gewenst wordt. Dit is anno 2018 het Mpeg2 of Mpeg4-format.
  • Bij alle films moeten brongegevens van beeld en geluid (muziek) worden vermeld; bij beelden van derden moet expliciet toestemming worden verkregen van de rechthebbende en dat geldt ook bij gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.
  • De wedstrijdcommissaris zet, in de week dat hij de films ontvangen heeft, alle films op vier usb-sticks. Elk jurylid (inclusief de reserve) ontvangt van hem een usb-stick.

lid 2: onvoldoende tijd

Mocht er, om wat voor reden, onvoldoende tijd zijn om alle ingeleverde films op de Clubwedstrijdavond af te spelen, dan worden de afgevallen films de eerstvolgende clubavond getoond. Welke films dat zijn gebeurt natuurlijk na overleg met de makers. (De voorkeur zal liggen bij een tweede ingeleverde film van een maker).

lid 3: rapport

Alle makers van een film krijgen het rapport van de externe jury (o.l.v. Henk van de Meeberg).

lid 4: prijs

De maker van de winnende film krijgt de Clubwisseltrofee uitgereikt en zijn naam wordt daarop vermeld.

lid 5: aantal films per maker

Een maker mag maximaal twee films voor de Clubwedstrijd insturen.


ma 04-02-2019 - Opsteekavond met gastsprekers van de MENTL5-groep 

De leden van de filmgroep 'MENTL5' (Emile de Gruijter, Nancy Dijksman, Ton van Kan, Margot de Jonge en Louis Smits) zijn bij ons te gast. Zij laten twee speelfilms zien: 'Een kwestie van tijd' en 'Tristesse'; compleet met de Making Of. Interessante, indringende films waar we veel van kunnen leren en waar veel over te discussiëren valt. En dat direct met de belangrijke betrokkenen! Zie ook onze HAF-Facebookpagina ter illustratie: Klik hier.

ma 11-02-2019 - De Avond van Jan (gewijzigd!) 
Vanwege een misverstand is deze avond gewijzigd in:
Over 'Google Earth' en hoe dat in te passen in je eigen films.
Verder 'Dynamic Range'': het verbeteren van de kwaliteit van buitenshots, zoals grauwe luchten en die om te zetten tot bijv. fraaie blauwe luchten met een rustig wolkendek.  
 

ma 18-02-2019 - Algemene Ledenvergadering voorjaar 2019 (ALV)
Komt allen! (alleen voor HAF-leden). Zie de vergaderstukken.

ma 25-02-2019 - Opsteekavond 'Scenarioschrijven' door gastspreker Joost Schrickx
Niet alleen voor de geplande HAF-clubfilm, maar ook voor je eigen films is het zinvol om kennis op te doen over scenarioschrijven. Wat zijn de ins en outs? Waar moet je opletten bij het 'vertellen van een verhaal'. Welke valkuilen kun je beter vermijden? Enz., enz. 
Joost Schrickx, scenarioschrijver, filmmaker en auteur van het interessante 'Basisboek Scenarioschrijven' verzorgt een bijzondere en leerzame avond voor de HAF. 
Joost behandelt theorie en praktijk die nodig zijn om een scenario of concept voor een speelfilm te kunnen schrijven. Van visualiseringstools, tot structuurregels. Van suspense tot surprise, tot inspiratie. 
Tevens zal Joost tips geven voor de omzetting van het gekozen conceptscenario naar een professioneel scenario voor de HAF-clubfilm.
 

ma 04-03-2019 - Technische avond 'Scenarioschrijven in praktijk brengen'
Als vervolg op de zeer leerzame avond 'Scenarioschrijven' van gastspreker Joost Schrickx buigen wij ons over de problematiek, oplossingen, wijzigingen en verbeteringen ten aanzien van de HAF-clubfilm. 
Danny Snoek heeft 
al een aantal ideeën voor het scenario 'Delete Me', die hij graag met iedereen deelt.
Wij nodigen iedereen uit om daarin mee te praten en met suggesties te komen. 
Het is een uitdagend traject waar wij ingaan, dat aantrekkelijk en leerzaam is om direct serieus aan te pakken.
Zie ook 'Ledeninfo' > 'HAF-Clubfilm 2020', met een samenvatting van Scenarioschrijven. 

ma 11-03-2019 - Opsteekavond 'Geluid verbeteren'
Breng je microfoons, eigen camera's en voice recorders e.d. mee om het geluid, zoals voice overs, te verbeteren. Peter Heemskerk laat zien dat het altijd beter kan. Door betere instellingen of het begrenzen van volumes. Test je geluid en maak het briljanter, waar je het ook opneemt. Een aanwinst voor je film. 

ma 18-03-2019 - Gastspreker Piet de Kreij over natuur- en vakantiefilms
'Wildernis in de Zuidhollandse Delta' is zo'n bijzondere film die deze natuur- en vakantiefilmer ons toont. Ongetwijfeld zit daar een interessant verhaal achter dat ons inspireert en discussie oplevert. Ook films als Schotland, Tenerife, La Palma zijn een plezier om naar te kijken en maken zeker vragen los.
Tevens inlevering van 1-minuutfilms (in MP4-formaat op USB-stick) aan Johan Bommelé resp. verzending via WeTransfer. 
   

ma 25-03-2019 - HAF 1-Minuutfilmwedstrijd
De aanmeldingen (titel + maker film) per e-mail en de film dienen uiterlijk 18 maart bij wedstrijdcommissaris Johan Bommelé binnen te zijn. Lever de film op stick aan in MP4-formaat. (zie ook het wedstrijdreglement op onze website).

ma 01-04-2019 - Ledenavond 'Invulling HAF-clubfilm 2020'
Lees svp vooraf: "01-04-2019 - Scenarioversie 02 (Verhaal)" onder Ledeninfo > HAF-clubfilm 2020.
Een verdere invulling van het conceptscenario van de film 'Delete Me' wordt voorgesteld door de Scenariogroep en besproken met alle Haffers. Graag jullie opmerkingen en suggesties. 
In de eventuele resterende tijd kan de avond  worden ingevuld met eigen films. Deze graag tijdig aanmelden bij Jan Heijdra.

ma 08-04-2019 - Technische avond: Voice over verbeteren (vervolg van 11 maart jl.)  
Opdracht: Maak in groepjes een tekst bij de film 's-Gravenhage is nu Den Haag', maak thuis de voice over van verschillende stemmen en monteer deze onder de film. Leden of groepjes vertonen hun film vanavond. Peter Heemskerk verzorgt de avond. Let op: deze avond is een week vervroegd!

ma 15-04-2019 - Ledenavond 'Invulling HAF-clubfilm 2020'
In samenwerking met de leden vervolgt Danny Snoek de informatie en uitwisseling van suggesties. Ook worden de in te vullen taken besproken en kunnen leden zich hiervoor opgeven.
Het tweede deel van de avond wordt o.l.v. Peter Heemskerk ingevuld met eigen films draaien, beoordelen en adviseren. De films graag tijdig aanmelden bij Peter Heemskerk. 
Tevens uiterlijk 15/4 svp aanmelden voor het HAF-uitje op 1-7-19.

ma 22-04-2019 - Pasen (gesloten)

ma 29-04-2019 - 'Opsteekavond: over geluid' is geworden: 'Geïmproviseerde Ledenavond'
Neem je laptop mee svp! Praktische tips over live-geluid, voice over, muziek, volume en meer. 

ma 06-05-2019 - Analyseavond: winnende 1-minuutfilm en Clubfilm 
Peter Heemskerk bespreekt samen met de 'zaal' deze bijzondere films. Wat kunnen we daarvan leren?
 

ma 13-05-2019 - Opsteekavond: de Avond van Jan
Filmgeluid digitaal verbeteren.

ma 20-05-2019 - Ledenavond 'Invulling HAF-clubfilm 2020'
In samenwerking met de leden vervolgt Danny Snoek de informatie en uitwisseling van suggesties, de stand van zaken en de verdeling van taken.
Zie ook: Ledeninfo > HAF-clubfilm > 08-05 Structuur van de film en Casting.  
In de resterende tijd wordt de avond ingevuld met eigen films. Deze graag tijdig aanmelden bij Jan Heijdra.Copyright © 2013 - 2018. All Rights Reserved.  HAF - Haagsche Amateur Filmclub - Het Kleine Loo 1 (VUC-terrein) - 2592 BW Den Haag.  Privacybeleid.